Přínosy záchrany zámku

Vizualizace obnového zámku, autorem je Pavel Hendrych

Záměrem majitele zámku (města Hrušovany nad Jevišovkou), který je podporován širokou veřejností, je zámek plnohodnotně využívat pro sociální, vzdělávací a kulturní potřeby nejen Hrušovan nad Jevišovkou, ale celého regionu včetně zahraničních měst a obcí.

Dílčí cíle majitele zámku:

  1. Zachránit kulturní památku, která sloužila jako základna pohraniční stráže nebo výrobna.
  2. Navázat na předchozí záchranné práce.
  3. Vyřešit kapacitní problém Základní umělecké školy Hrušovany nad Jevišovkou a poskytnout ji prostory umožňující její další rozvoj v bezpečném a důstojném prostředí.
  4. Uspokojit potřeby místních občanů, téměř 70 % z nich se vyjádřilo v průzkumu roce 2015 pro ponechání zámku v majetku města s cílem využívat jej pro sociálně-kulturní potřeby regionu [1]. 
  5. Plnohodnotně zámek využívat. 
  6. Zatraktivnit město v České republice i zahraničí získáním dominanty, která je odkazem na život a dílo světoznámých osobností Alfonse Muchy a Maxe Dvořáka.
  7. Využít potenciál zámku stát se kulturním centrem, jelikož již nyní, přestože je v havarijním stavu přitahuje pozornost a na kulturní akce pořádané v jeho areálu zavítá tisíce návštěvníků.

Zdroje:

1. Veřejný průzkum z r. 2015 o zachování zámku pro sociálně-kulturní využití. Odkaz je k dispozici ZDE.