Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Krátce po válce...

Do Hrušovan jsme se nastěhovali v létě 1945.  Nejstarší vzpomínku mám na odsun Němců. Od Znojma táhly kolony vozů, většinou to byly žebřiňáky, plné ranců, uzlů a zoufalých naříkajících lidí. V zámku byli shromažďování a odtud později deportováni do Rakouska a Německa. To bylo v roce 1946. Zůstalo tu hodně prázdných domů. Pomalu začalo osídlování. Když jsem šla s maminkou do obchodu, často jsem nerozuměla řeči lidí, které jsme cestou potkávaly... Je obdivuhodné, jak rychle se tu rozběhl nový život. Tělovýchovná organizace Sokol, místní škola, pole obhospodařovali noví hospodáři. Všichni museli pořádně zabrat, aby se uživili, často jsme byli bez elektřiny...Nebyl to zrovna pohodlný život, pohodlí nebylo "in", lidé byli skromní a hlavně - bylo po válce. Vzpomínám si, že v Sokole se nacvičovaly skladby na IX. všesokolský slet. Ten se konal v červenci 1948. Ženy si šily stejnokroje ( modré skládané sukně, bílé halenky s červeně vyšívanými ornamenty na okraji krátkých r

Nejnovější příspěvky

Poznej zámek: barokní klenba

Obnova na správné cestě

Cesta za záchranou v roce 2021: Zahájení I. etapy

Oslava Velikonoc 2021 bezkontaktně a komunitně

Zámek pomůže dětem!

Zámek a EHP Fondy: Naše cesta za získáním dotací nekončí!

Vzpomínka na hraběnku Kammelovou k Mezinárodnímu dni žen

Havarijní stav zámku

Vzpomínka na Franze Březinu

100. výročí úmrtí Maxe Dvořáka

Sbírka pana Milana Skopala