Poděkování pro pana Miroslava Miloše

 

Pan Miroslav Miloš ve své kanceláři na radnici

Ve Spolku pro hrušovanský zámek jsme lidé, kteří mají rádi historii, nejvíce nás zajímá ta, která se váže k hrušovanskému zámku a městu Hrušovany nad Jevišovkou. Často vyhledáváme informace o bývalých majitelích zámku, čteme o významných osobnostech spojenými s Hrušovany nad Jevišovkou. Zajímají nás ale i osudy ostatních lidí. Máme rádi knihy, pohlednice, fotografie, vyprávění, vše, co nám pomůže představit si dobu, ve které se život těchto lidí odehrával a podmínky, v jakých žili. Vždy jsme toužili nahlédnout do běžného chodu na zámku v době, kdy jej vlastnil rod Althannů, vidět tvořit Alfonse Muchu na zámku nebo poznat Maxe Dvořáka a říct mu, že si jeho názorů na památkovou péči vážíme. 

Člověk se tak často dívá zpět do minulosti až mu uniká, že i my jsme její součástí, neboť co vykonáme teď, se vzápětí stane minulostí. Stejně tak je tomu i v případě pana Miroslava Miloše, který byl více než 20 let starostou města Hrušovany nad Jevišovkou. Vše, co vykonal pro město je již součástí historie, o které budou jednou lidé číst. Věříme, že mnozí to budou cítit stejně jako my dnes. Budou chtít nahlédnout do doby, kdy žil a poznat člověka, který toho tolik dokázal. Těmto lidem bychom řekli, že většinu svého času věnoval rozvoji Hrušovan, stále hledal inspiraci, aby si vytvářel vize, které postupně měnil ve skutečnost. 

Velký a osobní význam pro něj měl zámecký park, který zachránil tím, že zabezpečil jeho zavodnění. Jednou nám řekl, že právě záchrana parku ho motivovala stát se starostou. Vážil si přírody, miloval stromy a stovky jich nechal vysadit. Poslední strom, který pomohl sázet, je lípa u chráněného bydlení, ta nám jej bude stále připomínat.

Jedním z jeho nejoblíbenějších míst města byl místní hřbitov a při dotazu na to, co je jeho velkým snem, vždy skromně odpověděl, že by na něm rád v důchodu sekal trávu. Všichni známe sochu fénixe stojící uprostřed kolumbária, kolik z nás ale zná myšlenku, která za ní stojí? Socha má představovat propojení zemského světa s nadpozemským, jelikož když se na ni podíváme, fénix vzlétá a stojí jednou nohou na zemi a druhou se již vnáší k oblakům. Reprezentuje tak spojení s našimi bližními, kteří tu s námi již nejsou a se světem zesnulých. Můžeme si tak představit, že každý vzkaz pro naše bližní vyslovený u této sochy doputuje na druhý břeh. Zároveň je symbolem transformace, která je pro člověka nevyhnutelná. Věděl, že je důležité věřit v zázraky, jít nemožnému naproti, ale zároveň vědět, že zázraky je třeba uskutečňovat, ne na ně planě čekat.

Když bylo město přímo ohroženo záplavami, tak místo čekání na zkázu proaktivně využil všechny jemu dostupné možnosti. Povolal armádu, která městu pomohla při přípravách strategických protipovodňových opatření. 

Jeho vášní byla historie. Zajímal se o historii města, pomáhal ji objevovat i psát. Péčí o kulturní památky zabezpečil jejich zachování pro další generace. Byl nadšený, když se zjistilo, že tmavé místo na stropě jeho kanceláře není nedokonalost, která potřebuje zakrýt další vrstvou barvy, ale právě naopak. Zjistil, že to je hlas minulosti, který chce být vyslyšen. Pod vrstvami bílé barvy byl totiž ukrytý poklad, nádherná nástěnná malba vytvořena mladým Alfonsem Muchou. 

Byl to člověk velmi pracovitý, takže kdybychom měli vyjmenovat vše, o co se zasadil, byl by to velmi dlouhý seznam, kde by se střídala slova jako "vybudoval", "zabezpečil" a tak podobně. Tato slova můžeme přirovnat k špičce ledovce nad hladinou, málokdo vidí pod hladinu, aby si dokázal plně představit veškeré vynaložené úsilí. Na seznamu toho, o co se zasadil by byl i hrušovanský zámek, napsali bychom, že usiloval o jeho záchranu, což zahrnuje úsílí o navrácení zámku zpět do majetku města a nejen to. Zadal průzkum, kde se zjistilo, že i na zámku jsou nástěnné malby zhotovené mladým Alfonsem Muchou. Podílel se na realizaci záchranných prací a na hledání smysluplného využití zámku, které by mu opět vdechlo život. Zabezpečil projekt na obnovu potřebný i pro získání dotací. Pomohl získat dotace. Účastnil se nejrůznějších jednání. Všechny tyto kroky mohou být pro mnohé skryté pod hladinou. 

Vážíme si všeho, co pro Hrušovany nad Jevišovkou vykonal. Vážíme si času, který nám věnoval a budeme vzpomínat na jeho poutavé vyprávění. 

Děkujeme...


Čertovina na zámku 2017

Po stopách historie 2019
Po stopách historie 2019

Křest knihy pana Fouska o historii Hrušovan 2020

Po stopách historie 2021

Po stopách historie 2021


Malování zámku 2021

Komentáře