Archeologie mezi Znojmem a Mikulovem

 


Spolek pro hrušovanský zámek je hrdým partnerem další z úžasných přednášek o historii, kterou pořádá Zdeněk Omelka. Tentokrát se přednáška koná ve spolupráci s Městem Hrušovany nad Jevišovkou  v rámci doprovodného programu Hrušovanských slavností.

Program:

Mgr. František Trampota, Ph.D.: Archeologické výzkumy RMM na katastru Drnholce. (Regionální muzeum v Mikulově, p. o.)
Mgr. Alina Szabová: Vybrané příklady přínosu občanské spolupráce pro poznání doby římské na jihu Moravy. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D.: Odevzdané nálezy ve sbírce Jihomoravského muzea. Mgr. David Rožnovský, Ph.D.: Tři depoty, tři osudy. (Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.)
Bc. Zdeněk Omelka: Knoflíky jako stopy francouzské armády na Mikulovsku. (student Univerzity Palackého v Olomouci)

Těšíme se na vás.Komentáře