Plánované využití zámku

Vznikne občanské vybavení, které bude sloužit pro:

  • Vzdělávání, výchovu a sport - přemístění části Základní umělecké školy Hrušovany nad Jevišovkou (dále jen ZUŠ).
  • Kulturu - prostory využívané pro koncertní, taneční a divadelní představení, výstavní prostory (zlatý poklad, kostýmy z českého filmu), lapidárium.  
  • Společenské účely -  obřadní síň s malbami Alfonse Muchy a k ní náležící prostory, vinotéka (vč. uskladnění vína).

Revitalizované prostory budou využívány pro kulturní účely, bude se zde setkávat široká veřejnost. 

Vstupní sál

Budou zde umístěny panely věnované historii zámku, města a jeho významným osobnostem . Zejména se jedná o Alfonse Muchu a Maxe Dvořáka - slavný malíř a uznávaný dějepisec umění. Oba byli přáteli majitelů zámku a jejich životy jsou spjaty s Hrušovany nad Jevišovkou. Využíván bude během prohlídek a besed pořádaných Spolkem pro hrušovanský zámek. Součástí revitalizovaného vstupního sálu bude výtah pro zabezpečení bezbariérového přístupu. Vzhled je plánován střídmý, aby nenarušoval umělecko-historicko hodnotu stavby.

Vizualizace vzhledu vstupního sálu

Sklep

Zámek disponuje sklepy, ve kterých by bylo možné realizovat řízenou degustaci vína. Jsou zde také vhodné prostory pro vybudování kójí s možností uskladnění vína. Ve východním křídle zámku by mohlo být vybudováno lapidárium, kde by byly vystaveny náhrobky příslušníků z rodu Althannů. Tento rod má velký význam nejenom pro tento zámek, ale i pro celý Jihomoravský kraj. Přesunem těchto náhrobků do lapidária by byly ochráněny před působením negativních externích vlivů. Iniciátorem nápadu vzniku lapidária v zámku byl JUDr. Leoš Vašek, referent agendy památkové péče.

Plán využitelnosti sklepa


1. nadzemní podlaží

Využití: prostory pro expozici (významné osobnosti z Hrušovany nad Jevišovkou, obrazy příslušníků rodu Althannů, archeologické nálezy z okolí, stálá expozice kostýmů u českého filmu a další.

Z celorepublikového hlediska lze za mimořádný přínos označit připomenutí osobnosti předního světového historika umění – Maxe Dvořáka, který v Hrušovanech nad Jevišovkou zemřel. Jeho přínosu české kulturní historiografii se dosud nevěnuje žádná instituce. Počítá se s hloubkovým rozpracováním tohoto tématu. 

Opomenut nebude ani život Alfonse Muchy, kterého při jeho studiích umění finančně podporoval Eduard Khuen Belasi, majitel zámku, jehož život je s hrušovanským zámkem také neodmyslitelně spjat. Hrabě ihned poznal Muchovo neobyčejné nadání a roku 1882 ho pozval do Hrušovan, který pro něj a jeho ženu vytvořil spoutu nádherných máleb, ne všechny se ale podařilo dochovat do současnosti. Během svých pobytů v Hrušovanech nad Jevišovkou si sladil život z místního cukrovaru. S dávkou nadsázky by se dalo tvrdil, že mu svým způsobem napomáhal i při jeho tvorbě. Sám Mucha prohlašoval, že hrušovanské prostředí, které je tak jednotvárné, jej uklidňuje a může se soustředit na své umělecké plány.

Dovedeme si představit, že by v zámku mohla být stálá expozice kostýmů z českého filmu. Tato oblast je v České republice poměrně podceňována. To dokládají také slova filmového historika Pavla Taussiga, který v rámci rozhovoru pro Aktuálně.cz upozornil, že ani po 120 letech nemá česká kinematografie muzeum, zvlášť v situaci, kdy fundus Barrandovských ateliérů je plný.

Plán využitelnosti 1. nadzemního podlaží zámku


2. nadzemní podlaží

Taneční sál pro ZUŠ

Prostorná místnost, která má ve srovnání se sálem v současné budově ZUŠ dvojnásobný rozměr. Velikost ale není jedinou výhodou, vybaven bude speciálním povrchem, který šetří klouby dětí při doskocích. Bude využíván pro nácvik velkého souboru - tanečního a hudebního, což kapacitní možnosti stávající budovy ZUŠ neumožňují.

Vizualizace tanečního sálu

Místnost pro výuku výtvarného umění

ZUŠ získá prostory pro uměleckou výchovu dětí v prostorách, kde v minulosti působil Alfons Mucha. Místnost bude disponovat dostatečným prostorem pro bezpečné uskladnění výtvarných pomůcek. Sloužit bude pouze pro potřeby výtvarné výuky, což má rovněž pozitivní dopad na bezpečnost.

Obřadní síň a k ní náležící prostory pro sociálně kulturní potřeby široké veřejnosti

Obřadní síň

Revitalizací se získá unikátní prostor o výměře 116 m2 s restaurovanými malbami Alfonse Muchy. Cílem je také umožnit setkávání široké veřejnosti. ZUŠ zde bude pořádat koncertní, taneční a divadelní představení. Město Hrušovany nad Jevišovku a dobrovolné spolky budou prostory využívat pro pořádání kulturních akcí, besed, prohlídek a podobných událostí.

 

Vizualizace obřadní síně

Zámecký areál

Okolí zámku je ideální pro pořádání nejrůznějších společenských akcí, které by mohly mít celorepublikový význam.

Plán zámeckého areálu