Dotace z prostředků EHP Fondů - informace

Letošní rok má pro další osud našeho zámku velký význam. Jak víte, majitel zámku (Město Hrušovany nad Jevišovkou) pracuje společně s námi na získání dotace na opravu zámku z Norských fondů. Budeme žádat o 1 500 000 EUR, které jsou alokovány v rámci Výzvy – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, která bude ve finální podobě zveřejněna v průběhu měsíce července 2019. 

Žádosti se budou moci podávat od září do listopadu. V současné chvíli se pracuje na přípravě žádosti, vymýšlí se projekt a jeho dlouhodobý koncept, o jeho průběhu vás budeme pravidelně informovat. Velmi se nám líbí nápad přesunu ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou do prostor zámku, které by významným způsobem podpořilo její činnost. Vzdělávají se zde velmi nadání žáci, kteří vyhrávají každý rok celou řadu soutěží a tím reprezentují Jihomoravský kraj. Zájem uchazečů o studium, který každoročně roste, navíc mnohonásobně překračuje kapacitní možnosti stávající budovy. Letos škola z kapacitních důvodů odmítla více než 100 uchazečů. 

V zámku by bylo možné vybudovat prostory pro: vytvoření dramatického oboru s jevištěm, rozvoj hudebního oboru a taneční obor s tanečním parketem. Tyto prostory nemohou být vybudovány ve stávající budově školy, která je vytěžována na její kapacitní maximum. 

Dále by ze získaných finančních prostředků bylo možné vybudovat velkou obřadní síň s malbami A. Muchy. Znamená to tedy, že by se opravila část druhého podlaží, krov stropy a vnitřní schodiště. V současné chvíli se zpracovávají odborné posudky a jedná se se zřizovatelem ZUŠ, ředitel naší ZUŠ je tomuto projektu nakloněn. Rádi bychom znali i váš názor. 

V dalších letech bychom mohli pracovat na opravě dalších částí zámku, kde by mohly být výstavní a jiné prostory. Jednalo by se tedy o postupnou opravu, jako to například dělají na SZ Uherčice.