Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou pro žáky místní ZŠ

Na základní škole dnes proběhla další ze série besed věnovaných archeologii a historii Hrušovan nad Jevišovkou, za které vděčíme panu Zdeňku Omelkovi a Miroslavu Fouskovi. Pozornost se věnovala i hrušovanskému zámku, který je její neodmyslitelnou součástí. Žáci 6. ročníku se během velmi zajímavého vyprávění se spoustou dotazů dozvěděli mnoho nových informací z dějin našeho města. Oběma přednášejícím patří velký dík. 

Děkujeme i paní učitelce Petře Svachové, která se snaží učit děti na hrušovanské ZŠ lásce a úctě k historii našeho města.

Těšíme na navazující jarní besedy, které budou spojeny i s vycházkou do města a jeho okolí.

Fotografie