Čertovina na zámku 2019

Průvod čertů vychází ze zámeckého parku

Čertovina na zámku poprvé začínala v zámeckém parku, kde temnotu osvítil průvod čertů chrlící plameny, který se za doprovodu pekelné hudby vydal vstříc davu. Lucifer četl z knihy hříchů a pobízel své služebníky, aby mu přivedli všechny hříšné duše. 

Hrušovanský zámek se i tento rok stal pekelným královstvím. Nechceme ani pomyslet, jak by to dopadlo, kdyby nezakročila Petra Svachová, která s dětmi přivolala Mikuláše, jež nás před peklem společně s anděly zachránil. Děkujeme!

Zámek na akci Čertovina na zámku 2019

Děkujeme všem, kteří jste nám s přípravou letošní Čertoviny na zámku pomohli. Společnými silami to jde totiž nejlépe! Za pomoc děkujeme panu Josefu Smolíkovi, který nám v den akce pomáhal již od časného rána až do úplné noci, kdy bylo třeba nachystat centrály na elektřinu, zvukovou aparaturu a osvětlení zámku a pak vše zase složit zpět. Děkujeme Monči a Kájovi, přestože jsou Čertkovi, žádnou čertovinu nevyvedli a odolali přichystaným perníčkům pro děti a vůz s nimi hlídali již 2 hodiny před akcí, aby bylo čertům vše v pořádku předáno! Velké poděkování patří také paní Yvetě Poppové a Růženě Griebaumové, které pomáhaly chystat zámek pro show, hlídaly a pak i pomáhaly vydávat  účinkujícím zasloužené občerstvení, které pro ně tradičně uvařila: Jana Zajícová, Gabriela Slámová a Iveta Zifčáková. Všem děkujeme! O přípravu terénu se skvěle postaralo Město Hrušovany nad Jevišovkou a TS Města Hrušovany nad Jevišovkou, děkujeme za pomoc Elišce Volné a Jiřímu Makovskému. Dohlížejícím Daně Ertlové a Věře Bradáčové taktéž patří velké díky! Centrály na výrobu elektřiny nám zapůjčilo Město Hrušovany nad Jevišovkou a Obec Hevlín, auto pro jejich přepravu Ivoš Kaštánek, za což děkujeme, jelikož bez nich by akce neměla tu správnou "šťávu"! Dřevo do kotlíků, aby to čertům pěkně hřálo, poskytl Josef Horák.

Čerti byli opatrní a naštěstí nebylo potřeba zásahu všech připravených záchranných složek. Děkujeme i tak za jejich vstřícnost a ochotu. Pohostit 33 čertů, Mikuláše, andílky, jejich rodiny, a další, dá velkou dřinu, ale i s tímto úkolem jsme se poprali, díky profesionálnímu přístupu paní Miroslavy Wágnerové. Taktéž děkujeme!

Vít Havelka pro nás akci fotil a natáčel, takže i letošní čertovinu budeme moci přidat k ostatním akcím do žádosti o získání dotace na obnovu zámku. Vítku, děkujeme. 

Video z akce


No a na závěr samozřejmě ještě jedno velké DÍKY našim sponzorům: Město Hrušovany nad Jevišovkou, Firesta, Malířství Hříbek, Josef Smolík, MUDr. Hana Milošová, Zajíc, s.r.o. a Dana Procházková. Velmi si vážíme vašeho přístupu a pomoci, která často nebývá pouze finančního charakteru. 

Doufáme, že stejně jako my, se i vy budete těšit na příští Čertovinu na zámku. Tak zase za rok se loučíme společně s čertovskou cháskou, která už nyní vymýšlí, jak vás za rok zase postraší!

Fotografie z akce, autorem je Vít Havelka