Josef Vidourek

Při čtení knihy Miroslava Fouska „Hrušovany nad Jevišovkou od dávné minulosti po současnost“ narazíme v odstavci věnovanému Moravskému rybářskému svazu (dříve např. Český rybářský svaz) na hrušovanské rybářské závody. Ty nesou název Memoriál Josefa Vidourka. Rád se pokusím alespoň krátce Josefa Vidourka, mého dědu, představit. 

Josef Vidourek se narodil v roce 1925 a vyrůstal v Římově (okr. Třebíč). Vyučil se obchodním příručím (obchodní pomocník, prodavač). Po válce se přistěhoval za bratrem Karlem Vidourkem do Hrušovan nad Jevišovkou a vykonával zde práci obchodního příručího. Poté začal pracovat ve starém cukrovaru – jako vedoucí dopravy a později také jako agronom. Od 70. let dělal vedoucího dopravy a skladu v novém cukrovaru.

Fotografie z váhy ve starém cukrovaru, datováno 29.11.1955, Josef Vidourek první zprava. Na zadní straně fotografie jsou uvedena jména Soukal Jindřich, Jarolímová Markéta, Skácelová Marie (zdroj rodinný archiv Aleny Omelkové).

Řepná kampaň ve starém cukrovaru, blíže nedatováno (zdroj rodinný archiv Aleny Omelkové).

Odborná disputace nad úrodou okurek, Josef Vidourek uprostřed, blíže nedatováno (zdroj rodinný archiv Aleny Omelkové).

Společná fotografie pracovníků v areálu starého cukrovaru, Josef Vidourek druhý zleva, manželka Libuše Vidourková druhá zprava (zdroj rodinný archiv Aleny Omelkové).

S manželkou Libuší, rozenou Duškovou, měl dvě děti, Alenu (provdanou Omelkovou) a Lubomíra. Za zmínku jistě stojí, že společně žili v domě na Znojemské ulici 496, kde dnes nalezneme vinotéku a kadeřnictví Mikových. Přestavbou přízemí tohoto domu na obchodní prostory se totiž dům proměnil do své původní podoby.

V soukromém životě se životní vášní Josefa Vidourka stalo rybaření. Byl také velmi činným v rybářském svazu, kde vykonával funkci jednatele a zapisovatele (hezky psal). Rybářem byl až do své smrti v roce 1986 ve věku 61 letech. V rodinném archivu Aleny Omelkové se bohužel nenachází žádná fotografie z rybářského prostředí, kdy by byl Josef Vidourek zvěčněn. Za jeho činnost a obětavost pro rybářský svaz však nese každoroční rybářský závod jeho jméno. 

Odznaky za zásluhy pro Československý, resp. Český rybářský svaz Josefa Vidourka.

Názvy funkcí, které Josef Vidourek vykonával ve starém a novém cukrovaru, možná nejsou úplně přesné. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu na email zdenek.omelka@email.cz, pokud některé informace nejsou přesné nebo lze k nim získat další doplňující informace.


vnuk Zdeněk Omelka

Komentáře