Kdo jsme?

Kdo stojí za vznikem spolku a jeho chodem?


Zdeněk Šalomon

Předseda spolku


Zdeněk dlouhodobě usiluje o rozvoj města Hrušovany nad Jevišovkou, a to jak z pozice zaměstnance Města Hrušovany nad Jevišovkou, tak z pozice občana. Zaměstnancem Města Hrušovany nad Jevišovkou je Zdeněk již 15 let. Poslední dva roky zastává funkci tajemníka. Součástí jeho snahy o rozvoj města je i pomoc s obnovou zámku. V práci se, mimo jiné, podílí na procesu získávání dotací. 

Podílel se na:

 • Zabezpečení včasného odeslání žádostí o dotace (Norské fondy, Státní fond pro podporu investic a Národní plán obnovy) mnohdy s nasazením vlastního života.


Ve spolku má na starosti spolupráci na:

 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku,
 • procesu zpracovávání darů/dotací,
 • vedení účetnictví spolku.Věra Vráblíková, ml.

1. místopředsedkyně spolku


Dlouhodobě se zajímá o historii hrušovanského zámku, jelikož je její život spojen s tímto městem. Její lásku ke kultuře ještě umocnila dvojce kastelánů SZ Vranov nad Dyjí - pan Karel Janíček a paní Miroslava Janíčková. Právě s nimi mohla probírat historii rodu Althannů, kteří nechali hrušovanský zámek postavit, a to během dlouholetého provádění na SZ Vranov nad Dyjí. 
   
Věra je hlavním iniciátorem vzniku Spolku pro hrušovanský zámek, jelikož si uvědomuje, že navrácení života do zámku je dlouhodobý proces, který je nutné započít již nyní, kdy je zámek ve špatném technickém stavu. Lidé dlouhá léta vnímají zámek jako ruinu, pro kterou je téměř nemožné najít využití. Tím, že budou kolem zámku pořádány nejrůznější akce, budou mít lidé možnost vytvořit si na zámek příjemné vzpomínky. Jejím cílem je, aby se o hrušovanském zámku začalo psát v pozitivním smyslu, a ne jenom jako o chátrající ruině. I tohle podle ní může zámku pomoci. Zejména jeho majiteli, který žádá o dotace, obstát ve velké konkurenci ostatních projektů. 

Ve spolku má na starosti spolupráci na:
 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací,
 • tvorbě webových, facebookových a instagramových stránek spolku.
Podílela se na:
 • Tvorbě žádosti zaměřené na získání finančních prostředků z Norských fondů pro zámek, o které majitel žádal v roce 2020, zámek se umístil v první pětině žadatelů.
 • Tvorbě žádosti zaměřené na získání finančních prostředků ze Státního fondu pro podporu, o které majitel žádal v roce 2021.
V roce 2022:
 • Věnovala zámku na zpracování projektové dokumentace a tvorbu upomínkových předmětů ze dřeva krovu svoji první výplatu, kterou obdržela jako nově zvolená místostarostka města Hrušovany nad Jevišovkou. 
 • Podílí se na zpracování žádostí o dotace z prostředků Národního plánu obnovy a Státního fondu pro podporu investic.

Věra Vráblíková, st.

2. místopředsedkyně


Věra je již 18 let zaměstnankyně Města Hrušovany nad Jevišovkou, kde pracuje jako ekonomka. Je odbornicí v oblasti účetnictví, zejména mzdového. Dlouhodobě se zasazuje o záchranu hrušovanského zámku získáváním dotací. Během své pracovní činnosti získala pro zámek následující dotace:

I. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky v rámci projektu Zajištění statiky zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou
 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016.
 • Celkové výdaje na akci: 746.701,- Kč.
 • Výše dotace z Jihomoravského kraje: 325.000,- Kč.
II. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky, posílení výrazněji prosedající základové spáry zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou
 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017.
 • Celkové výdaje na akci: 1 692 685,74 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 475 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 404 000,- Kč (bez DPH).
III. etapa rekonstrukce zámku - zajištění statiky + lokální zásahy zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou
 • Název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018.
 • Celkové výdaje na akci: 1 916 778,18 Kč (včetně DPH).
 • První dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 375 000,- Kč (včetně DPH).
 • Druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 400 000,- Kč (bez DPH).
I. etapa rekonstrukce střechy a krovu zámku
 • 350 000 Kč z prostředků Jihomoravského kraje a 650 000 Kč z prostředků Ministerstva kultury.
II. etapa rekonstrukce střechy, krovu a vybraných stropů zámku
 • 400 000 Kč z prostředků Jihomoravského kraje.

Podílela se na:
 • Zabezpečení podkladů pro žádost o dotaci z Norských fondů pro zámek, o kterou majitel zámku žádal v roce 2020.
 • Zabezpečení podkladů pro žádost o dotaci z Státního fondu pro podporu investic, o kterou majitel zámku žádal v roce 2021.
V roce 2022:
 • Podílí se na zabezpečení podkladů pro žádosti o dotace z prostředků Národního plánu obnovy a Státního fondu pro podporu investic.

Ve spolku má na starosti spolupráci na:
 • organizaci a realizaci pořádaných akcí,
 • administrativní zabezpečení činnosti spolku, 
 • procesu zpracovávání darů/dotací,
 • vedení účetnictví spolku.


Ladislav Vráblík

člen


Ladislav má 30 let zkušeností v oblasti elektřiny a slaboproudu. V rámci spolku se podílí na realizaci akcí a jejich technickém zabezpečení.

Na tomto místě bychom ze srdce rádi poděkovali těmto výjimečným lidem, kteří nám v naší činnosti velmi pomáhají a tím i obnově zámku, děkujeme!

Miroslav Miloš

Miroslav byl starostou Hrušovan nad Jevišovkou, dlouhodobě pracoval na rozvoji tohoto krásného města. Místní zámek by velmi rád viděl opravený. Z tohoto důvodu se v rámci svých možností snažil opravy zámku dosáhnout, podílel se na procesu zpracovávání dotací a aktivně spolupracoval se Spolkem pro hrušovanský zámek. Za obětavost a zapálení, které do celého projektu dal jsme mu velice vděční. Navždy zůstane součástí spolku, stejně jako v našich srdcích.

Miroslav Fousek

Jedná se o člověka, který se historii Hrušovan nad Jevišovkou věnuje podsatnou část svého života, o své znalosti se velmi rád dělí s ostatními. Velmi si vážíme toho, že můžeme spolupracovat v rámci naší činnosti právě s ním.

Lukáš Bezděk

Člověk, bez kterého bychom nemohli realizovat akci Čertovina na zámku. Má lví podíl na přípravě této akce, jeho zásluhou jsme měli na druhém ročníku akce i videomapping. Lukáš má na starosti zejména mobilizaci ostatních čertů, aby věděli, kde a jak mají strašit. 

Zdeněk Omelka

Zdeňkovou vášní je studium archeologie, zaměřuje se i na Hrušovany nad Jevišovkou a okolí, kde provádí vlastní výzkum. Pro zámek zprostředkoval focení a natáčení videoklipu z ptačí perspektivy, a to prostřednictvím dronu. Získané materiály budou použity k propagaci zámku nejenom na internetu, ale budou součástí žádostí o dotace, o které bude majitel zámku žádat. Je iniciátorem vzniku akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou.

Petra Svachová

Petra se podílí na realizaci akcí s názvem Čertovina na zámku. Pomáhá s hledáním sponzorů, bez kterých by akce nebylo možné uskutečnit. Podílí se na přípravě těchto akcí. Vidět jste ji mohli například v roli moderátorky.

Josef Cizler a rodina Lisá - Gastvín spol. s.r.o.

Všichni se velmi významně podílí na realizaci akce Čertovina na zámku, například bezplatně dodávají víno na svařák, který připravuje paní Marta Blahová.

Bratři Jan a Miroslav Zajícovi

Těmto lidem jsme vděčni zejména za technickou přípravu zámku pro akci Čertovina na zámku. V rámci druhého ročníku se společně s Ladislavem Vráblíkem zasloužili o zakrytí oken v jedné části zámku, čímž nachystali zámek pro videomapping. Během všech uskutečněných ročníků Miroslav zabezpečoval odvoz pohádkových bytostí ze sportovní haly na zámek.

Michal Smejkal

Jeden z čertů, kteří chodí strašit na zámek v rámci akci Čertovina na zámku, který se velmi významně podílí na realizaci celé akce.

Filip Škoda 

Vymyslel a vytvořil pro náš spolek jeho krásné logo a dále také několik plakátům k našim akcím.

Jana Zajícová a Gabriela Slámová

Mají na starosti péči o účinkující na akci Čertovina na zámku. Podílí se také na přípravě dárkových balíčků pro děti na zmiňované akci.

Eliška Volná, Milan Ležák a Iveta Zifčáková

Během akce Čertovina na zámku se podílí na distribuci svařeného vína a čaje pro účastníky show. Pomáhají také připravovat dárkové balíčky pro děti na zmiňovanou akci.

Monika Čertková

Kromě pomoci s realizací prvního a druhého ročníku akce Čertovina na zámku se podílí na vzniku jejího třetího ročníku.

Josef Smolík

Pomáhá s realizací akcí s názvem Čertovina na zámku. Zapojuje se i do hlídání úseků, které byly vyhrazeny pro účastníky zmiňované akce.

Ivana Šalomonová

Podílí se na realizaci akce s názvem Čertovina na zámku, do které zapojuje i oba své syny.

Vít Havelka

Dokumentace akcí s názvem Čertovina na zámku, je autorem videí i fotografií.

Yveta Poppová, Růžena Griebaumová, Věra Bradáčová, Dana Ertlová, Michal Krištof a Vratislav Ušela

Dobrovolníci, kteří střeží prostor vyhrazený pro účastníky akce Čertovina na zámku.