Záchranné práce na zámku

Zámek ve své minulosti několikrát změnil majitele, co se ale nezměnilo, je jeho havarijní stav, a to ani přes veškerou snahu současného majitele zámku, kterým je město Hrušovany nad Jevišovkou.

90. léta 20. století

Stav zámku nebyl vyhovující, v roce 1986 se zřítilo severovýchodní křídlo, které bylo opraveno novým majitelem, Teslou Litovel

Od roku 2000 je majitelem zámku město Hrušovany nad Jevišovkou, který uskutečnil následující záchranné práce.

Rok 2015 

Odvodnění základů, oprava dešťové kanalizace včetně studie proveditelnosti v celkové hodnotě Kč 752.575,- Kč. 

Rok 2016 

I. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky v rámci projektu Zajištění statiky zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou, název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 o celkových výdajích na akci ve výši 746.701,- Kč. (výše dotace z Jihomoravského kraje: 325.000,- Kč).

Rok 2017 

II. etapa rekonstrukce zámku – zajištění statiky, posílení výrazněji prosedající základové spáry zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou, název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017 o celkových výdajích na akci 1 692 685,74 Kč (první dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 475 000,- Kč, druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 404 000,- Kč).

Rok 2018 

III. etapa rekonstrukce zámku - zajištění statiky + lokální zásahy zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou, název dotačního programu: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018 o celkových výdajích na akci: 1 916 778,18 Kč, (první dotační titul - dotace z Jihomoravského kraje: 375 000,- Kč, druhý dotační titul - dotace z Ministerstva kultury ČR: 400 000,- Kč).

Proces zabezpečení základové desky

Proces zabezpečení základové desky

Proces zabezpečení základové desky

Proces zabezpečení základové desky