Zámek pomůže dětem!

Opravený zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou pomůže místní ZUŠ. Jednak je svou polohou pro docházející děti z místní školy výhodnější než aktuální místo ZUŠ, ale hlavně - kdo by nechtěl trávit čas tím, co má rád na místě, jako je bývalý klasicistní zámek? 

Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, který s jejím přemístěním do zámku souhlasí (Usnesení Jihomoravského kraje ze dne 29.7.2019[1]) a domnívá se, že poté bude škola vlajkovou lodí mezi ostatními ZUŠ v regionu. Škola je velmi úspěšná, její žáci vyhrávají národní soutěže a reprezentují Českou republiku i v zahraničí.

Taneční obor ZUŠ

Ve škole vládne přátelská a motivační nálada, do které se rádi po letech vracejí také její absolventi ze středních škol a zapojují se do společných projektů.

Hudební obor

Přemístěním ZUŠ na zámek se vyřeší celá řada dlouhodobých problémů. Nejzásadnějším z nich jsou kapacitní možnosti, které jsou natolik limitující, že není možné vyučovat plně v souladu s bezpečnostními normami a rozšiřovat vyučované obory o další, které jsou v zájmu a hledáčku nových i stávajících žáků. Například dramatický obor a výuku barokní hudby (viz Výroční zprávy o činnosti školy.) Situace není řešitelná úpravou stávající budovy ani její přístavbou.

Výtvarný obor

Škola dostává povolení k pokračování činnosti pouze z toho důvodu, že se situace začíná řešit a je možnost ji po částech přemístit do budovy zámku, která bude plně odpovídat bezpečnostním a kapacitním normám, viz zápis ze Zastupitelstva [2]

Proč je tedy tento projekt tak důležitý a prospěšný nejen pro ZUŠ, ale také pro zámek a město?

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

NOVÉ PŮSOBIŠTĚ

Je využívána na kapacitní maximum, nelze ji rozšířit.
Zvýšení kapacity více než dvojnásobně, prostor pro další růst.

Nelze přijmout více než 120 zájemců o studium.

Přijetí všech zájemců o studium.

Nevhodná lokace: 1000 m od základní školy pro I. stupeň.

Vhodná lokace: 300 m od základní školy pro I. stupeň.

Nachází se v zastavěné oblasti rodinných domů, svým provozem ruší klid místních.

V blízkosti se nenachází rodinné domy, provoz by nerušil.

Není zde prostor pro nácvik velkého souboru.

Je zde prostor pro nácvik velkého souboru.

Nejsou zde parkovací místa.

Prostor pro parkovací místa bude zabezpečen.


O tom, jak bude zámek po rekonstrukci vypadat jsme již psali zde.

Stará ZUŠ

Nový projekt zámku, kde bude ZUŠ


Zdroje:
1. Usnesení ze schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 29.7.2019 č. 108, bod č. 134. Odkaz je k dispozici ZDE.
2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Hrušovany nad Jevišovkou ze dne 26.9.2019.

Komentáře