Přednáška o trojitém opevnění s docentem Kovárníkem


Dnes jsme se na přednášce věnovali místu, které místní obyvatele velmi dobře znají z procházek. Velká část z nich si ale neuvědomuje jeho historický význam. A právě tomu jsme se dnes na přednášce pana docenta Kovárníka věnovali. Událost se uskutečnila v rámci Mezinárodního dne archeologie. 


V době bronzové zde stávala osada s trojitým opevněním. První informace, která nás oslovila, byl samotný fakt, jak se na podobné objevy přijde. Může se přitom využít nástroj, který využívá každý z nás, a sice letecké mapy, kdy z fotografií vystupují barevné rozdíly, které zkušenému oku archeologa neuniknou. Archeologové tomu říkají letecká archeologie. Z fotografií je viditelné, kde dříve opevnění stávalo, dá se rozeznat také poloha obydlí, sídlišť nebo pohřebišť. Okolí Hrušovan nad Jevišovkou je bohaté na archeologické nálezy a dnešní přednáška se zaměřovala na trojité opevnění, které je považováno za jedno z nejstarších v rámci starší doby bronzové. Možná se ptáte, jak se tam tehdy žilo, kolik lidí tam bydlelo, proč zaniklo. To jsou otázky, na které v dnešní době stále ještě neumíme odpovědět. Víme pouze, že to byli lidé úzce spojeni s přírodou, takže dokázali šikovně využívat všechny zdroje, které jim nabízela. Svědčí o tom nálezy jejich pracovních předmětů, díky kterým přežívali. Střípky některých z nich jsme si mohli prohlédnout přímo na přednášce. Dochovaly se ale i celé nádoby a kamenné nástroje, které jsou v současné době umístěny v depozitářích Jihomoravského muzea. Život v této osadě byl s největší pravděpodobností ukončen požárem. Po přednášce následovala diskuze, kde se všichni shodli na tom, že by si tohle historicky cenné místo zasloužilo další výzkum a předměty, které zde byly objeveny by měly být vystaveny v muzeu umístěném v místním zámku. Následoval přesun přímo na lokalitu, kde diskuze pokračovala dál. 


Srdečně děkujeme za poutavou a obohacující přednášku docentu Kovárníkovi, i za jeho dlouhodobu práci na tom, aby tohle významné místo nezapadlo do propadliště dějin. Děkujeme také Zdeňkovi Omelkovi, který je duchovním otcem této přednášky a zapáleným archeologem, který se chce věnovat dalšímu výzkumu tohoto místa. Poděkování patří také všem, kteří jste přišli mezi nás, děkujeme za příjemnou atmosféru, kterou jste vytvořili.
Komentáře