Čertovina u zámku 2021

 


Letos poprvé čerti nestrašili ze svého sídla, ale pouze v zámeckém parku. Musíme říct (a teď mluvíme nejen za náš spolek, ale také na všechny pekelníky), že nám zámek moc chyběl. Zejména to chystání a radost z toho, jakou čertovskou atmosféru se nám podařilo vytvořit. Milujeme taky samotný průběh akce, kdy zámek ožívá před očima spousty diváku a mění se v království pekelné. Ale všichni chápeme, že to bylo v nejlepším zájmu zámku i všech pekelných bytostí. Jsme rádi, že akce vůbec mohla proběhnout vzhledem k výraznému úbytku akce schopných čertů a aktuálním nařízením. Z těchto důvodů se nemohlo zúčastnit spoustu zasloužilých čertů, takže se řešily (mimo jiné) "kožichové problémy". Ne vždy totiž mohl čert náhradník bez obtíží skočit do kožichu svého předchůdce. Tohle mělo za následek, že ještě 4 dny před akcí jsme na 100% nevěděli, jestli se vše zvládne. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat jmenovitě Lukášovi Bezděkovi, Lence Ištvánové a Alešovi Chrastilovi, kteří jsou skutečnými srdcaři a tahouny celé akce a mají lví podíl na tom, že vše klaplo. 

Speciální poděkování patří všem účinkujícím, za to, že to byla díky vám opět po čertech dobrá akce i v omezených podmínkách. Ve srovnání s předchozími ročníky byla letošní akce spíše odlehčenou verzí, jsme rádi, že jsme mohli našim nejmenším tento zážitek dopřát. To nadšení v jejich očích, když viděli, jak se k nim pekelný průvod blíží vyvážilo všechny problémy, které jsme v souvislostí s pořádáním akce museli vyřešit. Budeme vzpomínat na nadšené výkřiky a komentáře, které jsme zaslechly v průvodu. 

"Honzíčku, drž se babičky, copak bys chtěl, aby ji odnesl čert." říká maminka synkovi. 

"Maminko, já ti říkal, že je to chlap." reagoval zklamaně jeden chlapeček, když viděl, jak si jeden z čertů sundal masku, aby vyměnil baterii. Maminka ale pohotově odpověděla: "Člověk je jen jeden, to je jejich zvukař, ostatní jsou opravdoví čerti." 

Krásné byly také dialogy mezi Mikulášem a Luciferem, kteří za sebou jeli na vozech. Nás okouzlil hned ten první, kdy se z jednoho vozu ozvalo "Tady Mikuláš." a z druhého se ozval temný hlas nejvyššího z pekelníků "Tady Lucifer!"

Když jsme u Mikuláše, přejeme mu brzké uzdravení. Mikuláš totiž přijel i přes své zdravotní problémy se zády, díky kterým se téměř nemohl hýbat. Mikuláši Radku, jsi statečný muž! Statečná byla také čertice Evča, která byla do plivání ohně tak zapálená až trochu zahořela i ona sama. Jsme rádi, že nešlo o vážné zranění, bylo to i díky včasnému zásahu Vítka Havelky. Vítku, moc děkujeme za pohotovou reakci a pomoc.

Všichni se snažili rozdávat radost, děti si odnesly sladkou odměnu. Byl to velmi příjemně strávený čas, děkujeme, že jste byli s námi. Těšíme se zase na příště, věříme, že již nebudeme v tak velkém oslabení. Věříme, že si to příště užijeme i s našim předsedou, Zdeňkem Šalomonem a jeho čertím asistentem Aleškem, kteří letos museli zůstat v karanténě.

Milí sponzoři, děkujeme, za vaše dary.


Naši milí, děkujeme za vaši pomoc a nadšení, velmi to pro nás znamená.Video 


Fotografie od Miroslava Fouska                                                                     

Fotografie Víta Havelky

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
Komentáře