Archeologie mezi Znojmem a Mikulovem

 

Fotografie: stříbrný sekerovitý závěsek, doba římská (foto ARÚB)
 
Zveme vás ve čtvrtek 9. června 2022 od 17:00 do Společenského centra v Hrušovanech nad Jevišovkou na sérii přednášek pod názvem Archeologie mezi Znojmem a Mikulovem

Své příspěvky přednesou:

Mgr. Michaela Kmošková

Germáni na Hrušovansku. Osídlení středního Podyjí ve 2. - 4. století n.l.

Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D.

Pohřby v mladší době kamenné na Znojemsku

Kultura s moravskou malovanou keramikou

Mgr. František Trampota, Ph.D.

Záchranné archeologické výzkumy Regionálního muzea v Mikulově v Drnholci

Bc. Zdeněk Omelka

Výzkum zaniklých středověkých vsí na Hrušovansku

Pořádají a na vaši účast se těší Zdenek Omelka a Spolek pro hrušovanský zámek.

Komentáře