Cesta za záchranou v roce 2021: Zahájení I. etapy

Zdroj: historická pohlednice pochází ze sbírky Milana Skopala
Zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou je kulturní památka, jejíž osud je spojen se jmény jako Alfons Mucha nebo Max Dvořák. Je nejen součástí města, ale také životů místních obyvatel po více než 350 let. Dlouhou dobu se nachází ve špatném technickém stavu, a tak náš spolek od roku 2018 usiluje (společně s městem) o jeho obnovu. 

Žádost o dotaci z prostředků EHP fondů, kterou jsme společně s městem podali v dubnu roku 2020, se umístila v první pětině žadatelů a byla velmi dobře hodnocena, avšak na získání dotace to nestačilo. (Více v tomto článku)

Připravený projekt jsme upravili, aby město mohlo zažádat o finanční podporu z jiných dotačních titulů. Zda jsme byli úspěšní se s největší pravděpodobností dozvíme do června roku 2021.

Přehled podaných žádostí k 14. 4. 2021

 Program

 Požadovaná částka (v Kč)

 Havarijní program

 dotace: 650 tisíc

 Podpora obnovy kulturních památek

 dotace: 500 tisíc

 Brownfieldy

 dotace: 16,5 milionu

bezúročný úvěr: 13,2 milionu


Na zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2021 bylo schváleno 14 mil. Kč v rozpočtu pro rok 2021 na zahájení I. etapy obnovy. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost přivést zámek mezi zastupitele alespoň formou prezentace. Zhmotnil se tak ve skutečnou kulturní památku a smysluplný projekt a nezůstal pouze čísly v rozpočtu na papíře a obrazovkách počítačů. 

Zastupitelstvo konané 25. 3. 2021
Celý proces obnovy je diskutován s odborníky z nejrůznějších profesí. Mezi ně například patří: PhDr. Zdeněk Vácha (ředitel Národního památkového ústavu),  Mgr. Petr Fedor (vedoucí Odboru kultury a památkové péče), Ing. Bc. Tomáš Bílek (zaměstnanec MěÚ Znojmo) a Mgr. Zdeněk Čižmář (zaměstnanec Národního památkového ústavu). Velice si jejich přístupu a odborných vědomostí vážíme a jsme rádi, že můžeme být součástí těchto diskuzí. Po technické stránce byl projekt obnovy zámku hodnocen také soudním znalcem z oblasti stavitelství. 

Po realizaci I. etapy obnovy, během které se plánují vybudovat:
  • prostory pro Základní uměleckou školu Hrušovany nad Jevišovkou,
  • obřadní síň s malbami Alfonse Muchy. 
Zabezpečena bude vrchní část zámku tak, aby mohl vzniknout samostatně funkční celek. Projekt obdržel veškerá schválení (například od hasičů, hygieny, stavebního úřadu, soudního znalce a tak dále). Cena první etapy činí přibližně 38 mil. Kč.

Realizace I. etapy obnovy otevře zámku dveře pro získání finančních prostředků z dalších dotačních programů.

Letos nás čeká zahájení výběrového řízení na dodavatele a také samotný proces realizace. Nyní společně s majitelem zámku a Základní uměleckou školou, projektantem a architektkou pracujeme na zpracování další projektové dokumentace pro II. etapu. Tato etapa přímo navazuje na I. a řeší kompletní přemístění Základní umělecké školy do zámku. Chystáme se přitom na podání dalších dotací.

Chceme poděkovat M. Milošovi (starostovi města), E. Volné (místostarostce), členům rady a těm zastupitelům,  kteří dlouhodobě podporují obnovu této kulturní památky. Děkujeme za spolupráci odborným zaměstnancům města. Za neúnavnou práci na projektové dokumentaci děkujeme manželům Navrátilovým, vážíme si také přístupu pana J. Piknera, ředitele Základní umělecké školy Hrušovany nad Jevišovkou. 

Jsme skvělý tým a naším společným heslem je "pořádně se do obnovy zámku zakousnout", protože je pro nás srdcovou záležitostí.
Časté otázky:

Zdroj: Historický obrázek pochází ze sbírky Milana Skopala


Proč je obnova rozčleněna do etap?
Celkové náklady obnovy se pohybují okolo 160 milionů Kč. Kdyby je mělo město velikosti Hrušovan nad Jevišovkou vynaložit během jediného roku, znamenalo by to, že by nemělo finanční prostředky na ostatní výdaje. Z tohoto důvodu je cílem obnovu po vzoru jiných úspěšně obnovených památkových objektů, rozdělit na menší etapy, které umožní rozložit finanční zátěž v čase. 

Jaké práce na zámku probíhaly v minulosti?
V minulosti probíhaly záchranné práce, které byly především zaměřeny na spodní část zámku. Výsledkem je, že je staticky zabezpečená základová deska a proběhlo také odvodnění zámku od dešťové vody. Nyní je potřeba na tyto práce navázat a zabezpečit i vrchní část. S tím se počítá v rámci první etapy obnovy, která se soustřeďuje na krov zámku, část druhého nadzemního podlaží a část přízemí.

Jak to bude s provozními výdaji?
Cílem je rozdělit provozní výdaje mezi více subjektů, a tím je minimalizovat, což bude prospěšné pro všechny zapojené subjekty.

Komentáře