Obnova na správné cestě

Máme obrovskou radost, protože zámek získal podporu ze dvou dotačních titulů - Havarijní program a Podpora obnovy kulturních památek. V součtu jde o 700 000 Kč pro rok 2021. Jedná se o obrovský úspěch, kterého si velmi vážíme, protože konkurence ostatních žadatelů byla opravdu vysoká. Existuje totiž hodně kulturních památek, které se nachází v neutěšeném technickém stavu. 

Finanční prostředky budou využity k spolufinancování I. etapy obnovy, více informací je sepsáno v tomto článku. Ještě stále čekáme na vyhodnocení žádosti o obnovu, kterou jsme podali v rámci dotačního titulu Brownfieldy. Předpokládáme, že výsledek budeme vědět během června roku 2021

Komentáře