Jak se nám putovalo po stopách historie?

První prohlídka zámecké dvorany

Posláním akce Po stopách historie Hrušovan nad Jevišovkou je sdílení zajímavých historických událostí, které mají vazbu k našemu městu. Historie Hrušovan nad Jevišovkou je velice barvitá, poutá pozornost široké veřejnosti, nejenom místních obyvatel. Když jsme se 12. června v 10 hodin přivítali u Kammelova domu, který v současnosti slouží jako radnice, zjistili jsme, že k nám zavítali lidé nejenom z Hrušovan nad Jevišovkou a přilehlého okolí, ale také ti, kteří bydlí více než 200 km od našeho města. 

Putovali jsme v doprovodu našich průvodců, Miroslava Fouska a Miroslava Miloše. Pan Miroslav Miloš nás pozval na radnici, kde jsme si mohli prohlédnout malby od Alfonse Muchy. Jako jedni z prvních jsme mohli obdivovat nově zrestaurovanou místnost. Dozvěděli jsme se, jak to v domě vypadalo, když sloužil rodu Kammelů, kde měli pokoje rodiče, děti, kde byl hudební salonek a další. Pan Miroslav Fousek svůj výklad protkával také o jeho vlastní vzpomínky, které sahaly až do jeho dětství. 


Pan Miroslav Fousek připomíná historii Kammelova domu

Naše další kroky vedly na náměstí k Sousoší Nejsvětější Trojice, kde dříve stávala i socha sv. Floriána, které ale osud nepřál a tak se do dnešních dní nedochovala. Prošli jsme společně hřbitov, který byl založen v 19. století, abychom si připomněli osudy lidí, kteří zde odpočívají. 

Pan Miroslav Miloš během výkladu

Dominantu hřbitova tvoří novogotická hrobka rodu Khuen-Belassi, která se v roce 2009 umístila na druhém místě v soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku. Nahlédli jsme společně dovnitř a potěšili se pohledem na nádherné vitráže. Zastavili jsme se také u hrobu Maxe Dvořáka, abychom uctili památku tohoto velkého muže, který vynikal v oblasti dějin umění a který svými myšlenkami a přístupem inspiruje dodnes. Letos uplynulo 100 let od jeho úmrtí v Hrušovanech nad Jevišovkou, jak jsme se rozepsali v tomto článku.

Uctění památky Maxe Dvořáka

Když jsme mířili k naší další zastávce, kterou byl kostel, míjeli jsme vyhloubené místo, odkud se těžil materiál na jeho výstavbu, jak nás pan Fousek upozornil. Před kostelem jsme si připomněli jeho zajímavou historii a pokračovali k zámku.

Pan Miroslav Fousek při výkladu u kostela

Cesta od kostela k zámku rychle utekla, pan Miroslav Fousek nám pověděl o tom, jak se zámek proměnil z původní tvrze na zámek, jak sloužil jako sídlo červeného kříže nebo jako základna pohraniční stráže. My jsme na historii navázali informacemi o tom, co se na zámku již podařilo zrealizovat za záchranné akce, jaké dotace jsou podány a jaké by mělo být využití zámku. 

Věra Vráblíková, ml. ze Spolku pro hrušovanský zámek během výkladu

Přiblížili jsme také práci na podání žádosti o dotace a ukázali jsme, kolik dokumentace se muselo předložit  pro podání žádosti o obnovu zámku.

Věra Vráblíková ze Spolku pro hrušovanský zámek během výkladu

Následovala pak společná fotografie na památku první prohlídky zámecké dvorany. 

Historicky první prohlídka dvorany zámku

Od zámku jsme putovali směrem k zámeckému parku, během výkladu pana Miroslava Fouska jsme si park mohli připomenout jak vypadal, když jej zdobily drobné parkové stavby, rybníčky a fontány, musela to být nádhera.

První zastávka v zámeckém parku

Naše putování jsme ukončili před budovou ZŠ na ulici Nádražní, kde jsme si připomněli historii školy a významné ředitele, jedním z nich byl například pan Karel Žák

Rozloučení u školy

Děkujeme našim průvodcům za jejich poutavý výklad a veškerou pomoc s přípravou akce. Děkujeme Elišce Volné za pomoc s přípravou zámku a jeho okolí pro návštěvníky. Děkujeme Milanovi Skopalovi za poskytnuté pohlednice, které nám pomohly představit si vzhled zámku v minulosti. Děkujeme Petře Svachové za pořízené fotografie z akce. Děkujeme také našemu předsedovi, Zdeňkovi Šalomonovi, že zvládl celou trasu držet na zádech reprák, aby všichni účastníci dobře slyšeli výklad. Na závěr patří poděkování všem účastníkům, děkujeme za velmi příjemný čas, který jsme společně mohli strávit. 

Těšíme se na další setkání!

Komentáře